Γιατί οἱ νέοι στά πανεπιστήμια ἐπιλέγουν …ἀριστερά;

Τώρα κατάλαβα γιατὶ ὅλοι οἱ νέοι στὸ Πανεπιστήμιο γράφονται στὶς ἀριστερὲς νεολαῖες!Γιατί οἱ νέοι στά πανεπιστήμια ἐπιλέγουν ...ἀριστερά;

Παναγιώτης Μαρίνης

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply