Ὅσα ἀφεντικὰ ἔμειναν πρέπει νὰ φυλακισθοῦν!

Ὅσα ἀφεντικὰ ἔμειναν πρέπει νὰ φυλακισθοῦν!Μαθαίνω ὅτι σὲ ἕνα κατάστημα «ΕΒΕΡΕΣΤ» τῆς Θεσσαλονίκης οἱ ἐργαζόμενοι ἔκαναν διαμαρτυρία καὶ φώναζαν συνθήματα, ὅπως, «τὰ ἀφεντικὰ πλουτίζουν στῶν ἐργατῶν τὶς πλᾶτες», «ταξικὴ πάλη» καὶ «ῥουφιάνοι ἀφεντικά» καὶ τέτοια…

Συμφωνῶ καὶ λέγω:
Παιδιά, εἴδατε στὴν Βουλγαρία ὁ Δημητρώφ: Τὰ πῆρε ὅλα ἀπὸ τὰ ἀφεντικά, τοὺς ἔκοψε καὶ τὸν λαιμὸ κι ἔτσι ἔκανε τὴν Βουλγαρία τὸν ἐπίγειο παράδεισο!!!
Ἄς ἐλπίσουμε νὰ τὸν μιμηθῇ καὶ ἡ δική μας ἀριστέρὰ κυβέρνησις, νὰ χάροῦμε τὸν σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμό!!!

Καὶ σοβαρά:
Παιδιά, τζᾶμπα ὁ ταξικὸς ἀγῶνας σας!!!
Ἡ κρίσις ἔφερε 1,5 ἑκατομ. ἀνέργους.
Τώρα ὅσα ἀφεντικὰ ἔμειναν θὰ τὰ κλείση στὴν φυλακὴ ὁ ἀδιάφθορος κ. Νικολούδης!!!
Δὲν θὰ μείνη ἀφεντικὸ οὔτε γιὰ δείγμα!!!

Μαρίνης Παναγιώτης

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply