Ἀπὸ ἀνατροπὴ σὲ …ἀνατροπὴ αὐτὴ ἡ χώρα!!!

Ἀπὸ ἀνατροπὴ σὲ ...ἀνατροπὴ αὐτὴ ἡ χώρα!!!Μεγαλώσαμε μὲ τὴν ἐπιγραφὴ στὴν τάξη «Πατρὶς Θρησκεία Οἰκογένεια»…
…ποὺ μετὰ ἔγινε «Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν»…
…μὲ τὰ χρόνια φθάσαμε στὸ «Ψωμὶ Παιδεία Ἐλευθερία»…
…μέχρι που αὐτὰ ξεχάστηκαν καὶ ἔδωσαν τὴν θέση τους στὸ «Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες»… γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ «Σῶσε τὴν Ἑλλάδα μπορεῖς»…
.. καὶ νὰ καταλήξουμε τελικὰ στὸ «Πατριωτικὸ καθῆκον»….

Ἀπὸ ἀνατροπὴ σὲ ἀνατροπὴ αὐτὴ ἡ Χώρα… καμμιὰ σταθερότητα!

Χάρης Καφετζόπουλος

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply