Τό ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος αὐξήθηκε μέ τήν ΟΝΕ;

Τό ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος αὐξήθηκε μέ τήν ΟΝΕ;Ὁ Βενιζέλος ὡς γνήσιος σοσιαλιστὴς «μάγειρας» τῶν οἰκονομικῶν, χρησιμοποιεῖ τὸ τρὺκ τοῦ ΑΕΠ ὡς παράδειγμα.
Τὸ ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος αὐξήθηκε κατακόρυφα ἐπὶ ΟΝΕ, ἄρα ἄκομα καὶ σήμερα (ποὺ χρωστάει 350 δισ. τὸ κράτος) εἴμαστε καλλίτερα.

Δυστυχῶς, ὁ κύριος Βενιζέλος βρίσκει καὶ τὰ λέει αὐτά, διότι ὅλοι οἱ ῥεαλισταὶ ἀσπάζονται τὴν ἴδια ἄποψη.
Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ἐντελῶς διαφορετική.
Ἡ ἄνοδος τοῦ ΑΕΠ μπορεὶ να ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν αὔξηση τῶν τιμῶν. Καὶ εἰδικὰ στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος, ἡ αὔξησις τοῦ ΑΕΠ ἐπὶ ΟΝΕ, ὀφείλεται στὴν τεράστια φούσκα τῆς πλαστῆς ἰσοτιμίας εὑρῶ/δραχμή, τοῦ ἐξωφρενικοῦ δανεισμοῦ μὲ ἐπιτόκια Γερμανίας καὶ στὴν μανιώδη κατανάλωση τῶν δανεικῶν καὶ τῆς νομισματικῆς ἐπεκτάσεως τῆς πλαστῆς ἰσοτιμίας. Παράλληλα, ὅλα αὐτὰ κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τὴν παραγωγικὴ ἱκανότητα τῆς χώρας.

Δὲν πρόκειται ὅμως ποτὲ οἱ ἰδεοληπτικοὶ αὐτοὶ ξεροκέφαλοι ἀπατεῶνες νὰ παραδεχθοῦν πὼς ἡ εὐρωζώνη, εἶναι μιὰ παταγώδης ἀποτυχία ἀπόλυτης καταστροφῆς.
Ἡ καταστροφὴ αὐτὴ ἐξελίσσεται σὲ ὁλοκλήρη τὴν Εὐρώπη.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply