Τελικῶς μποροῦμε νά χρεωκοπήσουμε (ἐπισήμως) ἤ ὄχι;

Ἐν τάξει…
Χρεωκοπημένοι εἴμαστε… Ἠθικῶς θέλετε… Ἀξιακῶς;  Οἰκονομικῶς;
Ἀπὸ ὅποια πλευρὰ κι ἐὰν τὸ δοῦμε, χρεωκοπημένοι εἴμαστε.
Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς ἀρέσει νὰ …παίζουμε μὲ τὶς λέξεις.
Μᾶς ἀρέσει, γιὰ παράδειγμα, νὰ παραμένουμε εἰς τὰς φυλακὰς τῶν Εὐρωπαίων, πρὸ κειμένου νὰ μὴν χάσουμε τὰ εὐρά μας. Κι ἐπίσης μᾶς ἀρέσει νὰ θεωροῦμε ἑαυτοὺς Εὐρωπαίους, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα, μὲ τέτοιες συγχύσεις ταὐτότητος, οὔτε σὲ χίλια χρόνια δὲν θὰ κατανοήσουμε τὸ τὶ θὰ ΕΠΡΕΠΕ νὰ εἴμαστε…

Ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ λέω ἐγὼ εἶναι κάπως …θεωρητικά.
Τὸ νὰ κρύβουμε κάτω ἀπὸ τὰ χαλιὰ τὶς ἀπανωτὲς χρεωκοπίες ποὺ ἔχουμε φάει, δανειζόμενοι, ὑποκρινόμενοι καὶ ἐλπίζοντας δὲν ἀλλάζει τὴν πραγματικότητα.
Διότι ἄλλο τὸ τὶ μᾶς ὑπαγορεύουν οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοί, ποὺ σαφῶς εἶναι περίτεχνα καὶ ὕπουλα μαγειρεμένοι, κι ἄλλο τὸ τὶ μᾶς λὲν κάποιοι …νεο-εθνο-σωτῆρες.

Ὄχι, ὄχι. Δὲν μποροῦμε νὰ χρεωκοπήσουμε. Τὸν κ@λο μας νὰ κτυπᾶμε κάτω, χρεωκοπία δὲν βλέπουμε. Ὄχι τοὐλάχιστον λογιστικὴ χρεωκοπία. Γιατὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες εἴπαμε… Πάσχουμε…
Ὄχι διότι ΔΕΝ εἴμαστε πρὸ πολλοῦ σὰν χώρα (καὶ σὰν ἄνθρωποι) χρεωκοπημένοι… Αὐτὰ τὰ ἔχουμε πεῖ ἀρκετὲς φορές…
Ἄλλος εἶναι ὁ λόγος.
Καθαρὰ λογιστικὸς λέμε…

 Ὅμως…
Ὁ στρατηγὸς Ἀὑφαντῆς ἔχει ἄλλες ἀπόψεις. (Καὶ δὲν εἶναι ὁ μόνος….!!!)Τελικῶς μποροῦμε νά χρεοκοπήσουμε (ἐπισήμως) ἤ ὄχι;

Ὄχι καλέ… Μὴν κυττᾶτε ἀριστερά. Δὲν εἶναι τὸ μπιμπίκιον σήμερα τὸ θέμα μας… Ὁ στρατηγὸς καὶ οἱ δηλώσεις του εἶναι.

Ὅμως…
Ὁ στρατηγός, κατὰ τὰ δικά του λεγόμενα, εἶναι ὑποστηρικτὴς Σῶῤῥα.
Δέν ἔχει ἐνημερωθεῖ γιά τά τρισεκατοδισεκατομμύρια; Δέν γνωρίζει πώς ΔΕΝ μποροῦμε νά χρεωκοπήσουμε;
Ἤ μήπως γνωρίζει καί μᾶς λέει κάτι πού δέν τολμᾶ νά μᾶς πῇ ὀ ἄφραγκος δισεκατοτρισεκατομμυριοῦχος;

Τί στό καλό ἐπί τέλους συμβαίνει;
Νά μᾶς διαφωτήσῃ κάποιος;
Ἤ ἔτσι σκοταδιστικά, ἀρλουμπολογικά καί παραπληροφοτητικά θά τό πᾶμε ἔως τό τέλος;

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιὰ νὰ ξέρουμε τὶ μᾶς περιμένει, ἄς ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας πὼς τὰ μπαγάσια τοῦ Σῶῤῥα ἔχουν, κατὰ τὰ λεγόμενά τους, ξοδεύσει χρήματα. Καί ποιός θά τά πληρώση αὐτά λέμε; Ἔ;

ἡ φωτογραφία δωράκι ἀπὸ φίλο

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply