Γιατὶ ὁ Ἔρως καὶ ὁ Θάνατος εἶναι ἀδελφοί…

Γιατὶ ὁ Ἔρως καὶ ὁ Θάνατος εἶναι ἀδελφοί...Ἔξω ἀπὸ τὸν ἔρωτα καὶ τὸ θάνατο πρωταρχικὸ δὲν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο.
Ἀλλὰ οὔτε εἶναι καὶ νοητὸ νὰ ὑπάρχῃ. Τὰ ἐνενῆντα δύο στοιχεῖα τῆς ὕλης ἐγίνανε, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸν ἔρωτα καὶ τὸν θάνατο. Καὶ οἱ τέσσερες θεμελιώδεις δυνάμεις τῆς φύσης, ἠλεκτρομαγνητική, ἀσθενής, ἰσχυρή, βαρυτική, λειτουργοῦν γιὰ νὰ
ὑπηρετήσουν τὸν ἔρωτα καὶ τὸν θάνατο. Ὅλα τὰ ὄντα, τὰ φαινόμενα, καὶ οἱ δράσεις τοῦ κόσμου εἶναι ἐκφράσεις, σαρκώσεις, μερικότητες, συντελεσμοί, ἐντελέχειες τοῦ ἔρωτα καὶ τοῦ θανάτου. Γι΄ αὐτὸ ὁ ἔρωτας καὶ ὁ θάνατος εἶναι ἀδελφοὶ καὶ ὁμοιότητες, εἶναι συμπληρώματα, καὶ οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου προσώπου…

Δημήτρης Λιαντίνης «ΓΚΕΜΜΑ», ἐκδόσεις Βιβλιογονία. Ἀθήνα 1997.

Εἰκόνα: Ἔρως καὶ Ψυχή, ἀγαλματίδιο ἀπὸ τερακότα, 1ος αἰ. π.Χ., Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Πέλλας..

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply