Ἀκατάσχετη ἀντιρωσσικὴ μπουρδολογία ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ.

ΣΚΑΙ…7 ΗΜΕΡΕΣ σιωνιστική προπαγάνδα. Ἀκατάσχετη ἀντιρωσσικὴ μπουρδολογία ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ.5
Ούτε λέξη για την πορεία κατά της πραξικοπηματικής κυβερνήσεως του Ποροσένκο.

Ἀκατάσχετη ἀντιρωσσικὴ μπουρδολογία ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ.1 Ἀκατάσχετη ἀντιρωσσικὴ μπουρδολογία ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ.3 Ἀκατάσχετη ἀντιρωσσικὴ μπουρδολογία ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ.2

Ακατάσχετη αντιρωσσική μπουρδολογία…

Σίγμα

(Visited 79 times, 1 visits today)
Leave a Reply