Μᾶς κατήντησαν τὸ Detroit τῆς Εὐρώπης.

Μᾶς κατήντησαν τὸ Detroit τῆς Εὐρώπης.Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν καταλάβει εἴμαστε τὸ Detroit τῆς Εὐρώπης.
Δὲν ὑπάρχουν μεταῤῥυθμίσεις, μόνον ἀποῤῥυθμίσεις γιὰ τὸ βαλκανικὸ γκέτο.

Ἁπλᾶ εἶναι μαγαζὶ γωνία καὶ ἔχει ὡραία θέα μὲ ὡραία νησιωτικὰ ἀεροδρόμια.

Παγκόσμιος δείκτης ἀνταγωνιστικότητος:
2008-2009 Ἑλλάδα 67η θέσις
2014-2015 Ἑλλάδα 81η θέσις (μετὰ τὶς «ἀπελευθερώσεις» στὰ ἐργασιακά.)

Ἀλέξανδρος
Μὲ εἰκόνα ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply