Τότε ποὺ ὁ Λένιν παρέδιδε τὴν οἰκονομία τῶν Ῥώσσων στοὺς …«περιουσίους»!!!

Όταν ο Lenin παρέδιδε το Ρωσσικό πετρέλαιο στους Rockefeller (Standard Oil) και στους …«περιουσίους» Samuel (SHELL)…

H Nέα Οικονομική Πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν προέβλεπε και την ιδιωτικοποίηση μικρών επιχειρήσεων, αλλά και την …ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Τότε ποὺ ὁ Λένιν παρέδιδε τὴν οἰκονομία τῶν Ῥώσσων στοὺς ...«περιουσίους»!!!1
Και στα πλαίσια αυτής της «αντικαπιταλιστικής» πολιτικής  αρχι-καπιταλιστικές εταιρείες από Αμερική, Σουηδία και Αγγλία εκμεταλλεύονταν τις πετρελαιοπηγές του Baku, που ανήκαν στους Ρώσσους.

“Nationalisation is a beautiful word for a very ugly thing.”Τότε ποὺ ὁ Λένιν παρέδιδε τὴν οἰκονομία τῶν Ῥώσσων στοὺς ...«περιουσίους»!!!2

Λεηλασία κανονική κι επί …«κόκκινης επαναστάσεως»!!!

Σίγμα

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply