Μαργαρίτα

ΜαργαρίταὝμνος στὴν ἀγάπη, στὴν ὀμορφιά καὶ στὴν συγκίνηση ποὺ μπορεῖ νὰ δόσῃ μία γυναῖκα στὸν ἄνδρα
Ὅλοι μας ἀγαπᾶμε κάποια Μαργαρίτα. «Μαργαρίτα» ὀνομάζεται ἡ ἀγαπητικιὰ τοῦ Γιώργου, «Μαργαρίτα» ὀνομάζεται ἡ ἀγαπητικιὰ τοῦ Γιάννη, «Μαργαρίτα» ὀνομάζεται ἡ κοπέλλα ποὺ καλεῖ τοὺς γλάρους ἀπὸ τὴν κουπαστὴ τοῦ πλοίου, κ.λπ. …
Καὶ ὅλες ἐσεῖς Μαργαρίτες, ἀγαπᾶτε κάποιον ἀπὸ ἐμᾶς! Ὅμως αὐτό, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει. Καὶ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ποιοὺς ἀγαπᾶτε καὶ πόσο μᾶς ἀγαπᾶτε.
Μὲ ἐνδιαφέρει πόσο δυνατά καὶ πόσο ἀπελπισμένα ἀγαπᾶμε ἐσᾶς, Μαργαρίτες· γιατὶ εἶστε ἡ ζωή!
Τραγουδῶ λοιπὸν γιὰ σᾶς:

________________________________________________
 
Δὲν μπορῶ νὰ κάθομαι μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα
Τόσα πράγματα πρέπει νὰ κάνω πρὶν νὰ ἔλθῃ τὸ αὔριο
Καὶ ἂν αὐτὴ κοιμᾶται ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ ἡσυχάσω
Θὰ κάνω ἔτσι ὥστε μετὰ τὸ ξύπνημα νὰ μὴ μπορῇ νὰ μὲ λησμονήσῃ.
Γιατὶ αὐτὴ ἡ μακρυὰ νύχτα, νὰ μὴν εἶναι πιὸ μαύρη ἀπὸ τὸ μαῦρο
Γίνου μεγάλο γλυκὸ φεγγάρι ποὺ νὰ γεμίσῃς ὁλόκληρο τὸν οὐρανό
Καὶ γιατὶ ἐκεῖνο τὸ χαμόγελό της νὰ μπορῇ νὰ γυρίσῃ πάλι
Λάμψε ἥλιε αὔριο πρωΐ ὅπως δὲν ἔκανες μέχρι τώρα
Καὶ μετὰ κάνε την νὰ τραγουδήσῃ τὰ τραγούδια ποὺ ἔμαθε
Ἐγὼ θὰ τῆς κτίσω μία σιωπή ποὺ κανεὶς δὲν ἔχει ἀκούσει
Θὰ ξυπνήσω ὅλους τοὺς ἐραστές, θὰ μιλῶ ὧρες καὶ ὧρες
Ἂς ἀγκαλιαστοῦμε πιὸ δυνατά, γιατὶ αὐτὴ θέλει τὴν ἀγάπη,
Μετὰ ἂς τρέξουμε στοὺς δρόμους κι᾿ ἂς ἀρχίσουμε νὰ χορεύουμε
Γιατὶ αὐτὴ θέλει τὴν χαρά, γιατὶ αὐτὴ μισεῖ τὴν λύπη
Καὶ μετὰ μὲ τοὺς κουβάδες μὲ χρώματα ἂς χρωματίσουμε ὅλους τοὺς τοίχους
Σπίτια, στενά καὶ παλάτια, γιατὶ αὐτὴ ἀγαπάει τὰ χρώματα
Ἂς μαζέψουμε ὅλα τὰ λουλούδια, ποὺ ἴσως μᾶς φέρουν ἄνοιξη
Ἂς τῆς φτιάξουμε μία κούνια, γιὰ νὰ ἀγαπηθοῦμε ὅταν νυκτώνῃ
Μετὰ πᾶμε ψηλὰ στὸν οὐρανό καὶ νὰ τῆς δωρίσουμε ἕνα ἄστρο
Γιατὶ ἡ Μαργαρίτα εἶναι ὄμορφη, γιατὶ ἡ Μαργαρίτα εἶναι ὡραία
Γιατὶ ἡ Μαργαρίτα εἶναι γλυκειά, γιατὶ ἡ Μαργαρίτα εἶναι ἀληθινή
Γιατὶ ἡ Μαργαρίτα ἀγαπᾶ, καὶ ἀγαπᾶ ὅλη τὴν νύκτα
Γιατὶ ἡ Μαργαρίτα εἶναι ἕνα ὄνειρο, γιατὶ ἡ Μαργαρίτα εἶναι τὸ ἁλάτι
Γιατὶ ἡ Μαργαρίτα εἶναι ὁ ἄνεμος ποὺ δὲν ξέρει νὰ κάνει κακό
Γιατὶ ἡ Μαργαρίτα εἶναι τὰ πάντα καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ τρέλλα μου
Μαργαρίτα, Μαργαρίτα… Μαργαρίτα… τώρα εἶσαι δική μου…
 
Riccardo Cocciante/Marco Luberti.
(Visited 53 times, 1 visits today)
One thought on “Μαργαρίτα

Leave a Reply