Ἡ λυπημένη ματιὰ τοῦ λύκου

Μόλις ἡ λυπημένη ματιὰ τοῦ λύκου

ἀτένισεν τὴν γοερὰν ἐλπίδα,

ἐσάστισεν! Συνέχεια

Οἱ νέοι δὲν φοβοῦνται

Τῆς Ἀθήνας ἡ ἄσφαλτος, βάζει φωτιὰ στὰ ὄνειρα.
Τῆς Ἀθήνας ὁ οὐρανός, καθιστᾶ ὠκύποδα τὰ σύννεφα. 
Ὅμως καὶ τῆς Ἀθήνας οἱ ψίθυροι, πνίγουν τὴν φθορὰ τῶν ὀστῶν. 
 

Συνέχεια

Λελυμένα τά προβλήματά μας;

Τὰ λελυμένα προβλήματα τῆς χώρας μας
Δὲν καταλαβαίνω· γιατί ἀσχολούμεθα μέ τήν Ἱσπανία;
Μᾶς ἐνδιαφέρει τόσον;
Ἐλύσαμεν τά προβλήματα τῆς χώρας μας καί στρεφόμεθα πρός τούς ἀλλοδαπούς λαούς, γιά νά λύσωμεν τά προβλήματά των; 
Καί τόσον πολιτικάντηδες εἴμεθα;
Αὐτὸ βεβαίως φαίνεται μὲ τὸν ποιὸν (πολιτικόν) καὶ τὸ ποιὸ (κόμμα) ψηφίζωμεν.
Μίαν φορὰ μᾶς πταῖν οἱ Ἀμερικανοί, μίαν οἱ Γερμανοί, μίαν οἱ Ἄγγλοι κ.λπ (φυσικὰ οὐδέποτε μᾶς πταῖν οἱ κομμουνισταί). Συνέχεια
Σταγόνες καιροῦ

Βρεγμένη ἡ ὑπόσχεσις…
καὶ δὲν μπόρεσες παρὰ νὰ περιμένῃς 
τὴν ἄκρη τοῦ εὐθραύστου νεροῦ 
τὴν ἀστάθεια τοῦ βήματος τοῦ ποδηλάτου.

Συνέχεια

Τὸ Παράθυρο

Βρῆκες τὸν καιρὸ γιὰ νὰ στηρίξῃς

τὸ πρόσωπό σου ἐνάντια στὸν βοριά.
Φῦγε ἀπ᾿ τὸ παράθυρο
ἡ φωνὴ ἀληθοεπὴς
ἢ ῥόγχος τοῦ χειμῶνος· ἐκρήξεις Συνέχεια
Ἀναμονή…

Ἀναμονή...
Ἡ ἄσφαλτος ζεστὴ σὰν κτυπημένο κόκκινο μάγουλο
-Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ ντροπή-
Ἡ ἀναμονή
Οἱ ταξειδιάρηδες ἔρωτες ἐπιβάτες στὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς Συνέχεια