Τὸ Παράθυρο

Βρῆκες τὸν καιρὸ γιὰ νὰ στηρίξῃς

τὸ πρόσωπό σου ἐνάντια στὸν βοριά.
Φῦγε ἀπ᾿ τὸ παράθυρο
ἡ φωνὴ ἀληθοεπὴς
ἢ ῥόγχος τοῦ χειμῶνος· ἐκρήξεις

τῶν ἀναμνήσεων ὁμοιάζουν μὲ θωριά.
 
Στὸ δωμάτιο ποὺ ἀθωώνουν
μαίνονται οἱ Ἑρυνίες, μανίζει τὸν
οὐρανὸ τὸν τετράθυρο
ὁ φίλος ὁ ἁβροπρεπής.
Φύλλα βασιλικοῦ μαστιγώνουν
τὴν ὀσμὴ τοῦ βλαστοῦ καὶ αἰχμαλωτίζει τον.
ΑΛΥΧΝΗ ΓΗ
(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply