Θυσίες στὴν κρατικὴ ἀνικανότητα

Ἡ Νότιος Κορέα, ἀλλὰ καὶ ἡ Τουρκία, διαθέτουν τὸ ἀντιπυραυλικὸ σύστημα THAAD.

Τὸ σύστημα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) εἶναι ἕνα χερσαῖο ἀντί-βαλλιστικὸ σύστημα ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ ὄχημα-ἐκτοξευτή, τοὺς πυραύλους Τερματικοῦ Σταδίου THAAD, τὸ ῥαντὰρ AN/TPY-2 καὶ τὸ ἐνσωματωμένο σύστημα ἐλέγχου πυρός.
Ἡ κάθε πυροβολαρχία κοστίζει 800 ἑκατομμύρια δολλάρια καὶ ἔχει ἐμβέλεια 200 χιλιομέτρων, ἀλλὰ καὶ μέγιστο ὕψος ἀναχαιτίσεως τὰ 150 χιλιόμετρα.

Ἡ Ἑλλὰς τῆς παρλαπίπας ὅμως, ποὺ ἐπὶ πενήντα χρόνια, μὲ τοὺς «καταλληλοτέρους», δὲν μπόρεσε νὰ ἀναστυλώσῃ ἀκόμη τὴν Ἀκρόπολη…
…δὲν τὸ διαθέτει. 

Τὸ ἐλικόπτερο δὲ ποὺ ἔπεσε ἦταν τύπου Huey.
Δὲν ἦταν παντὸς καιροῦ, κάτι ποὺ προϋπέθετε χρήση ἀριθμοῦ ὀργάνων καλῆς ποιότητος  (IFR-Instrument Flight Rules) ἀλλὰ καὶ δύο μηχανές, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν ἐφεδρική του, ἐὰν ἡ κυρία μηχανῇ σταματήσῃ. 
Δὲν εἶχε προβολεῖς ὁμίχλης ἀλλὰ οὔτε διέθετε χάρτες θέσεως καὶ ὕψους συρμάτων τῆς ΔΕΗ…

Πανορμίτης Σπανὸς

 

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply