Ὅταν ἀγαπάῃ κάποιος τὸν τόπο του…

Μέσα στὸ φαράγγι τῆς Πετρούσας δημιουργήθηκε αὐτὸ τὸ πανέμορφο πέτρινο θέατρο.Ὅταν ἀγαπάῃ κάποιος τὸν τόπο του...

Κάθε καλοκαίρι γίνονται καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις, πόλος ἔλξεως γιὰ τὴν περιοχή!

Περισσότερα γιὰ τὸ φαράγγι μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ,

Χλόη

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply