Ἐκκλησία καὶ κράτος χωρίζουν τοὺς δρόμους τους…

Ακούς Αρχιεπίσκοπο να μιλάει για επενδύσεις, για τράπεζες κλπ και καταλαβαίνεις ότι ο διαχωρισμός εκκλησίας κράτους είναι πολύ κοντά.Ἐκκλησία καὶ κράτος χωρίζουν τοὺς δρόμους τους...1

 

Ἐκκλησία καὶ κράτος χωρίζουν τοὺς δρόμους τους...2

Σίγμα

(Visited 24 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐκκλησία καὶ κράτος χωρίζουν τοὺς δρόμους τους…

Leave a Reply