Στρατιωτικὸ τμῆμα σὲ παράταξη.

Στρατιωτικὸ τμῆμα σὲ παράταξη. Λεπτομέρεια ἀπὸ φωτογραφία τοῦ Η. Beck μὲ θέμα τὸ Θησεῖο – ναὸς τοῦ Ἠφαίστου, (χαρτὶ ἀλβουμίνης π. 1860).

Σὲ πολλὲς φωτογραφίες τοῦ 19ου αἰ., μόνο μὲ προσεκτικὴ παρατήρηση διαπιστώνουμε ὅτι ὑπάρχουν μικροσκοπικὲς ἀνθρώπινες φιγούρες, σκορπισμένες μέσα στὰ ἐρείπια τῶν ἀρχαίων μνημείων. Ὄσο καὶ ἂν τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο ἐνδιέφερε, στὶς πρῶτες δικαετίες τῆς φωτογραφίας, οἱ τεχνικὲς δυνατότητες ἐμπόδιζαν τὴν ἀπεικόνιση του. Ὁ μεγάλος χρόνος ἐκθέσεως ἀδυνατοῦσε νὰ συμβιβάσῃ κινητὸ καὶ ἀκίνητο εἴδωλο.

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία τοῦ Beck ἀποτελεῖ ἐξαίρεση καὶ ταυτόχρονα σπάνιο τεκμήριο, ὄχι τόσο γιὰ τὸ Θησεῖο, ὄσο γιὰ τοὺς στρατιῶτες, ποὺ μάλλον γυμνάζονταν στὸ γύρω χῶρο. Δὲν ἀποκλείεται ὁ φωτογράφος νὰ ἦλθε σὲ συνεννόηση μὲ τὸν ἀξιωματικὸ ὥστε στὴν διάρκεια τῆς λήψεως νὰ ποζάρῃ ἀκίνητο τὸ στρατιωτικὸ τμῆμα.
(Φωτ.: «Ἡ Ἑλλάδα: φωτογραφικὸ καὶ λογοτεχνικὸ ταξίδι στὸν 19ο αἰώνα». Χάρης Γιακουμῆς, ἐκδ. ,Μπάστας – Πλέσσας», 1997).

Χλόη

ἀπὸ ἀνεμούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply