Ἀν τὶ μνημοσύνου…

Ἀν τὶ μνημοσύνου...Τὸ κείμενον ἔγραψε πρὸ ἑνὸς ἔτους ὁ Σαρᾶντος Καργᾶκος, γιὰ τὸν Ὀδυσσέα Χατζόπουλο.
Ὁ Ὀδυσσέας Χατζόπουλος πρὸ ἑνὸς ἔτους, τέτοιαν ἡμέρα, μᾶς …βαρέθηκε κι ἄφησε ἐτοῦτον τὸν μάταιο κόσμο μας…
Κι ἐπεὶ δὴ δὲν ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ποὺ ἀφοσιώθηκαν στὴν ἑλληνικὴ γραμματεία, κατ’ ἐξαίρεσιν σήμερα θὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη του.
Ἐὰν μᾶς ἀντιλαμβάνεται, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ εἶναι, τὸν εὐχαριστοῦμε.

Φιλονόη

Ἔφυγε ὁ Ὀδυσσές Χατζόπουλος…!

Ἕνας εὐπατρίδης τοῦ βιβλίου ἔφυγε!
Ὁ Ὀδυσσέας Χατζόπουλος ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Κάκτος» ἀπὸ ἐχθὲς (2-7-2014) ἀναπαύεται στὸ Γ΄ Νεκροταφεῖο.

Ὁ Ὀδυσσέας ἔσωσε τὴν τιμὴ τῶν κλασσικῶν γραμμάτων. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔκανε ἡ Ἀκαδημία καί οἱ φιλοσοφικές μας Σχολές, τὸ ἔκανε αὐτός.

Ὅταν τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἐτέθησαν ὑπὸ διωγμόν, ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ὀπισθοδρομικοῦ προοδευτισμοῦ, αὐτὸς ἀνέλαβε τὸ ἡράκλειο ἔργο νὰ ἐκδόσῃ ὅλους τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς, μὲ νεοελληνικὴ μετάφραση καὶ σχόλια.
Εἶχα τὴν τιμὴ νὰ μετέχῳ στὴν ἔκδοση τῆς σειρᾶς αὐτῆς μὲ ἕνα σπουδαῖο ἔργο: τὴν μετάφραση καί τὸν σχολιασμὸ τοῦ «Κατὰ Λεωκράτους λόγος» τοῦ περίφημου Ἀθηναίου ῥήτορος καὶ πολιτικοῦ Λυκούργου.

Δὲν γνωρίζω τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν τόμων ποὺ ἐξέδωκε ὁ «Κάκτος». Ἴσως ξεπέρασε τοὺς 1000 τόμους.
Πολλοὶ ἐπίσημοι φιλόλογοι θέλησαν νὰ τὸν «σνομπάρουν». Εὕρισκαν κάποια ἐκδοτικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ λάθη. Εἶχα βρεῖ κι ἐγώ, ὅπως εἶχα βρεῖ καὶ στὶς ἐκδόσεις τῆς Ὀξφόρδης, κυρίως ὅμως στὶς γαλλικὲς ἐκδόσεις Bude, ὅπου ἡ μετάφρασις εἶναι παράφρασις.
Ἀλλὰ εἶναι καλλίτερα νὰ πράττῃς, ἔστω κι ἄν κάνῃς κάποια λάθη, ἀπὸ τὸ νὰ μὴν πράττῃς τίποτα!!!
Ἡ ἀπραξία συνιστᾶ τὸ πιὸ μεγάλο λάθος.

Ἡ ἔκδοσις τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, κυρίως τῶν Κλασσικῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ νεώτερος τῆς Ἑλλάδος Παρθενών.
Δὲν τὸ ἔκανε ἡ Πολιτεία. Τὸ ἔκαναν ἰδιῶτες-ἐκδότες.
Καὶ πρῶτος μεταξὺ αὐτῶν ὁ Ὀδυσσέας Χατζόπουλος.
Ἀπ’ ὅ,τι ξέρω δὲν τοῦ ἔχει ἀπονεμηθεῖ καμμιὰ ἐπίίσημη τιμητικὴ διάκρισις.
Αὐτὸ ὑπῆρξε ἡ πιὸ μεγάλη τιμὴ γιὰ τὸν Ὀδυσσέα.

Σαράντος Καργᾶκος

 

(Visited 86 times, 1 visits today)
Leave a Reply