Κτίζοντας μία σωστὴ προπαγάνδα…!!!

Ἔτσι κτίζεται μία σωστὴ προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ.

Κτίζοντας μία σωστὴ προπαγάνδα...!!!1   Κτίζοντας μία σωστὴ προπαγάνδα...!!!2Κτίζοντας μία σωστὴ προπαγάνδα...!!!3Κτίζοντας μία σωστὴ προπαγάνδα...!!!4

Κῦρος Μανούσκας

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply