Ἡ ἀνανέωσις τοῦ τέρατος…

Τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ συνεχίσουν νὰ παράγουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ ἀπερχομένου πολιτικοῦ συστήματος εἶναι τὰ παιδιά τους.
Τὰ παιδιά τους μὲ τὴν βιολογικὴ ἀποκλειστικὰ ἔννοια.

Τώρα ψάχνουν ἕνα ἀπὸ αὐτά, νὰ τὸ βάλουν σὰν σύμβολο στὴν προμετωπίδα καὶ νὰ παραμείνουν ἐνεργοὶ στὸ πολιτικὸ σκηνικό.

Δὲν ἔχουν ἀκόμη καταλάβει ὅτι ὁ κόσμος πλέον μισεῖ ἀκριβῶς αὐτό. Τὴν κληρονομική τους διαδοχή.
Μισεῖ τὰ παιδιά τους, ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι τὰ καλλίτερα τοῦ κόσμου.
Σιχαίνεται πλέον τὴν ἴδια τὴν συνταγὴ τῆς ἀναπαραγωγῆς τους.
Αὐτοὶ βέβαια δὲν ξέρουν καμμία ἄλλη.

Καὶ σὲ λίγο, μιὰ καὶ δὲν θὰ μπορῇ νὰ τοὺς σώσῃ οὔτε ἡ κόρη τοῦ Μητσοτάκη, οὔτε ὁ υἱὸς τοῦ Μητσοτάκη, θὰ προστρέξουν στὴν ἑπομένη βιολογική τους ἐφεδρεία.
Στὸν ἐγγονὸ τοῦ Μητσοτάκη.
Ἡ ἀνανέωσις τοῦ τέρατος μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο αὐτή.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply