Θά μποροῦσε ποτέ κάποιος υἱός ὑπουργοῦ νά πολεμήσῃ στήν …Πρώτη γραμμή;

Θά μποροῦσε ποτέ κάποιος υἱός ὑπουργοῦ νά πολεμήσῃ στήν ...Πρώτη γραμμή;Ὁ γιὸς τοῦ ΑΓΕΕΘΑ τῶν ΗΠΑ ὑπηρέτησε στὸ Ἰρὰκ τὸ 2004 καὶ τραυματίσθηκε σοβαρὰ (χάνοντας τὸ χέρι του)…

Γιὰ τὸν μέσο Ἕλληνα αὐτὴ εἶναι μία ἀκατανόητη εἴδησις…
Γιὰ τὸν μέσο Ἀμερικανὸ εἶναι μία φυσιολογικὴ εἴδησις.

H διαφορὰ νοοτροπίας καὶ ἀντιλήψεως, καθιστᾶ τὶς ΗΠΑ κυρίαρχη χώρα στὸν πλανήτη καὶ τὴν Ἑλλάδα ἔνα fail state..

Ὄθων Δρακᾶτος

(Visited 57 times, 1 visits today)
Leave a Reply