Τὸ ὕψος τῶν νερῶν τοῦ Δουνάβεως…

Η είσοδος του Δημαρχείου του Passau, με σημειωμένο τα ύψη της στάθμης του φουσκωμένου Δούναβη στις μεγάλες πλημμύρες.Τὸ ὕψος τῶν νερῶν τοῦ Δουνάβεως...

Το ρεκόρ το κρατάει η 15η Αυγούστου 1501 και ακολουθεί η 3η Ιουνίου 2013.

Θέμης Καζαντζίδης

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply