Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Δημητρίου Δεσποτάκη

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Δημητρίου Δεσποτάκη« Ἄν ἔβγαλε ὁ νοῦς σου κάτι καλόν,

στάσου καὶ πᾶρε τὴν γλύκα ποὺ ἀφήνει καὶ μόνος χαίρου…

Οἱ ψίθυροι γύρω σου,

κακὴ θὰ εἶναι φωτιά.

Κάθε ποὺ ἐσὺ θὰ μεγαλώνῃς,
τόσον γύρω σου ὁ κόσμος θὰ μικραίνῃ.

Ἐκεῖ θὰ βρῇς τὴν ὁδὸν ποὺ ἀναζητᾶς·

ἐσὺ ἁπλὰ νὰ βαδίζῃς μὲ συντροφιὰ

τὸ ἰδικόν σου τῆς ψυχῆς χειροκρότημα…»

Δεσποτκης τς Δαμητρς

λλην

23-2-2015

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply