Οἱ καταθέσεις …κλειδώθηκαν ἀλλὰ τὰ ΜΜΕ ἔχουν μεγάλες οἰκονομικὲς ἀνέσεις!!!

Η κυβέρνηση έχει συνεχώς απώλειες λόγω Μνημονίου…
Ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση στις οικονομίες του…
…αλλά η ροή χρήματος από τις τράπεζες στα ΜΜΕ συνεχίζεται απρόσκοπτα. Οἱ καταθέσεις ...κλειδώθηκαν  ἀλλὰ τὰ ΜΜΕ ἔχουν μεγάλες οἰκονομικὲς ἀνέσεις!!!1
Οἱ καταθέσεις ...κλειδώθηκαν  ἀλλὰ τὰ ΜΜΕ ἔχουν μεγάλες οἰκονομικὲς ἀνέσεις!!!2

Τα λεφτά των καταθετών δεν μπορούν να τα επιστρέψουν,  αλλά εκατομμύρια για τα μνημονιακά ΜΜΕ έχουν πάντα άφθονα, καθ’ όλη την διάρκεια της καταιγίδας Μνημονίων.

Σίγμα

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply