Ποιός εἶναι ὁ πρωθυπουργός τῆς Νέας Ζηλανδίας;

Joker o Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας.
Και …«περιούσιος», αλλά και τραπεζίτης…Ποιός εἶναι ὁ πρωθυπουργός τῆς Νέας Ζηλανδίας;

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply