Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὀνειρεύονται ἕναν κόσμο καλλίτερο…

Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὀνειρεύονται ἕναν κόσμο καλλίτερο...Ἀνήκω εἰς τὸ εἶδος τῶν ἀνθρώπων

ποὺ ὀνειρεύεται ἕναν  κόσμον καλλίτερον

καὶ ὄχι σὲ αὐτὸ ποὺ νομίζει

πὼς τὸν κάνει καλλίτερον…

Δεσποτκης τς Δαμητρς

λλην

27-1-2015

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply