Ὁ Ὀρέστης στοὺς Δελφούς

Ὁ Ὀρέστης στοὺς Δελφούς. Ὁ Ὀρέστης στοὺς Δελφούς

Ἐρυθρόμορφος κρατὴρ ἀπὸ τὸ Paestum (Ποσειδωνία), περίπου 330 π.Χ..

Βρετανικὸ Μουσεῖο, αἴθουσα 73,
Οἱ Ἕλληνες τῆς Νότιας Ἰταλίας

Orestes at Delphi. Paestan red-figured bell-krater, ca. 330 BC. Paestum (Poseidonia).
British Museum. Upper floor, room 73, The Greeks in Southern Italy

Χλόη

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply