Οἱ …«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!

Όταν ο Τρικούπης φόρτωνε την χώρα με δάνεια, για να μπορούν να τρών τον άμπακο τα γουρούνια και τα γαϊδούρια της Βουλής. Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!16

Από τότε ήξεραν να μασκαρεύονται με γραβάτες και κουστούμια για να θεωρούνται οι επαγγελματίες μαφιόζοι ως ….«σοβαροί» κύριοι…Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!3 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!4 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!5 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!6 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!7 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!8 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!9 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!10 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!11 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!12 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!13 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!14 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!15 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!17 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!18 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!19 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!20 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!21 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!22 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!23 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!24 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!25 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!26 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!1 Οἱ ...«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!2

Σίγμα

(Visited 366 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ …«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ …«σοβαροί» μαφιόζοι μὲ τὶς γραβάτες!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι… | Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen

Leave a Reply