Ὁ Κένταυρος…

Ἀγαλματίδιο Κενταύρου.
Ἔργο ἑλληνικὸ, ἐνδεχομένως ἀθηναϊκό, περίπου 530 π.Χ.
Χυτός ὀρείχαλκος.
Ὕψος 11,1 ἑκ., Πλάτος 3,9 ἑκ., Μάκρος 11,9 ἑκ.
Δῶρο τοῦ Damon Mezzacappa στὸ Μουσεῖο Τέχνης τοῦ Princeton University.Ὁ Κένταυρος...


Greek , possibly Athenian
Statuette of a centaur, ca. 530 B.C.
Cast bronze
h. 11.1 cm., w. 3.9 cm., l. 11.9 cm. (4 3/8 x 1 9/16 x 4 11/16 in.)
Gift of Damon Mezzacappa
Princeton University Art Museum

photo: Bruce M. White
artmuseum

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply