Κατσαρίδες στά …σχολεῖα;

Βλέπω τοὺς σημερινοὺς γονεῖς νὰ διαμαρτύρονται, γιατὶ οἱ γόνοι τους πηγαίνουν σὲ σχολεῖα ὅπου ὑπάρχει ἕνα σπασμένο τζάμι, ἤ ἐμφανίσθηκαν, ἀπὸ τὴν ζέστη, δύο-τρεῖς κατσαρίδες…
Κι ἀμέσως μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλὸ αὐτὴ ἡ εἰκόνα:

Κατσαρίδες στά ...σχολεῖα;

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 121 times, 1 visits today)
Leave a Reply