Γιατί δέν κάθονται νά πολεμήσουν οἱ …Σύριοι;

Τέσσερα χρόνια ἔτσι. Γιατί δέν κάθονται νά πολεμήσουν οἱ ...Σύριοι;1
«Γιατί δέν κάθονται νά πολεμήσουν;»,  ἀναρρωτιέται ὁ μαλάκας νεοέλληνας, ποὺ πάει μετανάστης στὴν Γερμανία καὶ τὴν Γαλλία, γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ δουλέψῃ χωράφι, γιὰ 400 εὐρῶ.

Ἀντὶ νὰ ῥωτήσῃ: «Γιατί οἱ Σύριοι νά τά παθαίνουν αὐτά;  Τό ἤθελαν; Ποιός εἶναι ὁ ἔνοχος τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως;»

Γιατὶ μαλάκα νεοέλληνα, ἂν εἶχες στηρίξη κι ἐσὺ μιὰ κυβέρνηση ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας καὶ ὑπερηφανίας, θὰ εἶχες τὴν ἴδια τύχη. Ἐδῶ σοῦ ἔκλεισαν τὶς τράπεζες, γιὰ μία ἑβδομάδα, κι ἔτρεχες νὰ ψηφίσῃ ΝΑΙ στὸ εὐρῶ, μὴν τυχὸν καὶ χάσῃς ἕναν μῆνα συνταξούλα…Γιατί δέν κάθονται νά πολεμήσουν οἱ ...Σύριοι;2 Γιατί δέν κάθονται νά πολεμήσουν οἱ ...Σύριοι;3

Τουσιάδης Δημήτρης

(Visited 1,108 times, 1 visits today)
Leave a Reply