Τὸ κεραμίδι ποὺ ἔλειπε…

Τὸ κεραμίδι ποὺ ἔλειπε...Θὰ σᾶς πῶ μιὰν ἱστορία, ποὺ μοῦ ἔλεγε ἡ γιαγιά μου .

Ἦταν κάποτε ἔνας κεραμιδᾶς, ποὺ ποτὲ δὲν ἔμενε ἀπὸ δουλειά.
Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα νὰ δείξῃ στὸν γιό του τὴν δουλειά, τοῦ ἀπεκάλυψε τό μυστικό:
 
Ποτέ, μὰ ποτέ, ὅταν ἐπιδιορθώνῃς μία στέγη ποὺ στάζει, δὲν θὰ βάζης νέο κεραμίδι.
Θὰ βγάζης ἕνα ἄλλο, ἀπὸ μία ἄλλην μεριὰ τοῦ σπιτιοῦ, καὶ θὰ κλείνης τὴν τρύπα ποὺ στάζει.
Ὅταν βρέξῃ θὰ στάζη σὲ ἄλλο δωμάτιο.
Κι ἐὺ θὰ ἔχης πάντα δουλειά… 

Ἰσοδύναμα φίλοι μου… Ἰσοδύναμα…!!!
Αὐτὸ ἀκριβῶς κάνουν!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

(Visited 268 times, 1 visits today)
Leave a Reply