Τὸ ψεῦδος τῆς «Καθόδου» τῶν Ἰνδοευρωπαίων εἶχε …κοντὰ ποδάρια!!!

Μερική άποψη του χώρου της ανασκαφής με τμήμα του σκελετού του ελέφαντα ,

Μερική άποψη του χώρου της ανασκαφής με τμήμα του σκελετού του ελέφαντα ,

Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἀποδεικνύεται …πίτσες μπλὲ ὁ μῦθος τῆς «καθόδου τῶν Ἰνδοευρωπαίων» στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, γύρω στὸ 2.500 π.χ.
(Δὲς καὶ τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν «Πανηγυρικὸ τοῦ Ἰσοκράτους»).

Ὁ Ἰσοκράτης (436-338 π.Χ.), σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, ἀναφέρει:

«…Διότι κατοικοῦμε αὐτὴν (τὴν χώρα), χωρὶς οὔτε νὰ ἐκδιώξουμε ἄλλους ἐξ αὐτῆς, οὔτε νὰ τὴν καταλάβουμε ἔρημο οὔτε νὰ ἐγκατασταθοῦμε σὲ αὐτὴν ὡς ἀνάμεικτος ὁμάδα ἀπὸ διάφορα ἀνόμοια φῦλα, ἀπεναντίας, πάντα τὴν κατείχαμε καὶ καθ’ ὅλον τὸν χρόνο παραμένουμε αὐτόχθονες καὶ τὰ ὀνόματα (τῆς πόλεως) χρησιμοποιοῦμε, ὡς τῶν πλέον προσφιλῶν συγγενῶν.
Μόνοι ἐμεῖς τῶν Ἑλλήνων τὴν ἴδια τροφὸ καὶ πατρίδα καὶ μητέρα ἀποκαλοῦμε…»

Καὶ στὸ πρωτότυπο:

«….ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑταίρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταὔτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν.
μόνοις γὰρ ἡμῖν τῶν Ἑλλήνων τὴν αὐτὴν τροφὸν καὶ πατρίδα καὶ μητέρα καλέσαι προσήκει…»
(Ἰσοκράτους, «Πανηγυρικός», 24-25).

Μεγαλόπολη Αρκαδίας: Σημαντικά ευρήματα της Κατώτερης Παλαιολιθικής Περιόδου

Εντοπίστηκαν οστά ελέφαντα και πλούσια ίχνη πανίδας και χλωρίδας

Ολόκληρος σχεδόν ο σκελετός ενός ελέφαντα, καθώς και πλούσια ίχνη πανίδας (τρωκτικά, πτηνά, αμφίβια και ερπετά) και χλωρίδας (τεμάχια ξύλου, καρποί κ.λπ.) της Κατώτερης Παλαιολιθικής Περιόδου εντοπίστηκαν στον χώρο του λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Πρόκειται για την υπαίθρια αρχαιολογική θέση Μαραθούσα 1, όπου βρέθηκαν λίθινα τέχνεργα δίπλα σε οστά ελέφαντα και άλλων θηλαστικών, που χρονολογούνται προκαταρκτικά στα 300.000 – 600.000 έτη πριν από σήμερα.

Λίθινα εργαλεία.

Λίθινα εργαλεία.


Σύμφωνα με τα πρώτα ανασκαφικά δεδομένα, οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής Περιόδου κατασκεύασαν επί τόπου λίθινα τέχνεργα, κατάλληλα για την εκδορά και τον τεμαχισμό του ελέφαντα. Ίχνη κοπής από τα λίθινα εργαλεία εντοπίστηκαν σε αρκετά από τα οστά του ελέφαντα, γεγονός που δηλώνει ότι η Μαραθούσα 1 αποτελεί μία «θέση σφαγής».

Η Μαραθούσα 1 είναι η μοναδική υπαίθρια «θέση σφαγής» ελέφαντα γνωστή μέχρι σήμερα στα Βαλκάνια, και μία από τις αρχαιότερες αρχαιολογικές θέσεις στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση της απωτάτης προϊστορίας της Ευρώπης.

Οστό ελέφαντα σε στρωματογραφική συνάφεια με λίθινο εργαλείο (σε κύκλο).

Οστό ελέφαντα σε στρωματογραφική συνάφεια με λίθινο εργαλείο (σε κύκλο).


Η συστηματική ανασκαφή διενεργείται από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, υπό την διεύθυνση της αρχαιολόγου Δρος Ελένης Παναγοπούλου, με την συμμετοχή της παλαιοανθρωπολόγου Καθηγήτριας Κατερίνας Χαρβάτη (Πανεπιστήμιο Tübingen) και πλειάδας επιστημόνων συναφών ειδικοτήτων.

ναυτεμπορική

(Visited 681 times, 1 visits today)
Leave a Reply