Ὅλος ὁ πλανήτης ψύχεται ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ …«βράσουμε»!!!

Θα επιμένουν να κάνουν το άσπρο μαύρο κάθε φορά που σχεδιάζουν έναν νέο φόρο-απάτη σχετικό με το περιβάλλον.

Ὅλος ὁ πλανήτης ψύχεται ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ ...«βράσουμε»!!!3

Ὅλος ὁ πλανήτης ψύχεται ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ ...«βράσουμε»!!!2 Ὅλος ὁ πλανήτης ψύχεται ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ ...«βράσουμε»!!!1 Ὅλος ὁ πλανήτης ψύχεται ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ ...«βράσουμε»!!!4

Για την μεγάλη απάτη της υπερθερμάνσεως δείτε αυτό το εμπεριστατωμένο ντοκιμαντέρ:

Σίγμα

(Visited 260 times, 1 visits today)
Leave a Reply