Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ …συναγωγές!!!

Οι FEMEN της Μοσάντ και του Soros «κτύπησαν» και προσέβαλαν το Ισλάμ και τον Χριστιανισμό αλλά, .ούτε για πλάκα δεν ακούμπησαν ποτέ Ραββίνο ή Συναγωγή.

Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ ...συναγωγές!!!1

Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ ...συναγωγές!!!2Τα αφεντικά και οι χορηγοί εκτός λίστας πάντα.

Σίγμα

(Visited 470 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ …συναγωγές!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ …συναγωγές!!! – Newspolis

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ …συναγωγές!!! - ishare

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ …συναγωγές!!! | Gnorizo.gr

Leave a Reply