Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ …συναγωγές!!!

Οι FEMEN της Μοσάντ και του Soros «κτύπησαν» και προσέβαλαν το Ισλάμ και τον Χριστιανισμό αλλά, .ούτε για πλάκα δεν ακούμπησαν ποτέ Ραββίνο ή Συναγωγή.

Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ ...συναγωγές!!!1

Παντοῦ «κτυποῦν» οἱ Femen, ἐκτὸς ἀπὸ ...συναγωγές!!!2Τα αφεντικά και οι χορηγοί εκτός λίστας πάντα.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply