Ἡσίοδος (β)

ἩσίοδοςἈρκετὰ πρὶν οἱ φιλόσοφοι ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ ὀντολογικὸν θέμα καὶ τὴν κοσμογονίαν, ἡ ποίησις τοῦ Ὁμήρου καὶ τοῦ Ἠσιόδου εἶχε δώσει θαυμασίας πληροφορίας εἰς τοὺς Ἕλληνας διὰ τὴν δημιουργία τοῦ σύμπαντος καὶ τῶν θεῶν.

Τὸ κυριότερο τμῆμα αὺτῆς τῆς κοσμογονίας εὑρίσκεται εἰς τὴν «Θεογονίαν» τοῦ Ἠσιόδου καὶ τὴν «Ἰλιάδαν» τοῦ Ὁμήρου.
Ἡ ποίησις ὑπὸ μορφὴν μύθου εἶναι εἰς τὴν πραγματικότηταν φιλοσοφικὴ καὶ κωδικοποιημένη, διερευνᾶ δὲ τὴν ὑφὴν τῆς φύσεως καὶ τὴν δημιουργίαν τοῦ Σύμπαντος.

Τᾶσος Γκολέμης.

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply