Μπουρδολογίας, ἀλαζονείας καὶ κυνισμοῦ τὸ ἀνάγνωσμα…

Γεώργιος Τσίπρας, εξάδελφος του πρωθυπουργού (και διορισμένος στο ΥΠΕΞ στην προηγούμενη κυβέρνηση):

«Η νίκη μας είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Γενάρη ακριβώς επειδή προηγήθηκαν όσα προηγήθηκαν.
Παρά την βουβαμάρα των εκλογών, ο κόσμος που μας ψήφισε δεν αισθάνεται ηττημένος. Αλλιώς δεν θα μας ψήφιζε. Και έτσι τρόπον τινά νομιμοποιεί το μνημόνιο πολιτικά, το καθαίρει από το στοιχείο της ήττας, της ανακολουθίας. Όσοι θέλουν να συνεχίσουν να αισθάνονται έτσι είναι πια πρόβλημά τους. Σε τελευταία ανάλυση, είναι ο κόσμος, η μάζα, που ορίζει πολιτικά τα πράγματα. Τι είναι ηθικό και τι όχι, τι επιτρεπτό και τι ανεπίτρεπτο.» (χωνέψτε καλά αυτό το τελευταίο, και το άλλο περί κάθαρσης της ανακολουθίας )»

Μπουρδολογίας, ἀλαζονείας καὶ κυνισμοῦ τὸ ἀνάγνωσμα...

Μπουρδολογίας, αλαζονείας και κυνισμού το ανάγνωσμα.

Ἀλικάκος Δημήτρης

(Visited 145 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μπουρδολογίας, ἀλαζονείας καὶ κυνισμοῦ τὸ ἀνάγνωσμα…

  1. Οὐδέποτε μέχρι σήμερα ἔχει διαψευσθῆ ὁ Γ. Κονδύλης, ποὺ εἶπε: Ἄν γνώριζα πόσο εὔκολα κυβερνᾶται ὁ ἕλληνας, θὰ τὸ εἶχα κάνει ἀπὸ τότε, ποὺ ἤμουν λοχίας!

Leave a Reply