Συζητᾶμε πιά γιά ἕνα …κακό «made in Germany»;

Δύο διαφορετικά άρθρα απο ΤΟ ΒΗΜΑ με σκόπιμη επανάληψη της ίδιας ακριβώς φράσεως περί  «Αμαυρώσεως του Made in Germany» που είναι κι ο τελικός στόχος της πλανητικής αυτής επιθέσεως.Συζητᾶμε πιά γιά ἕνα ...κακό «made in Germany»;;2

Συζητᾶμε πιά γιά ἕνα ...κακό «made in Germany»;

Διότι τώρα πιά, εάν δεν το καταλάβατε, οι Γερμανοί κι όχι οι ηγέτες τους, όπως και τα προϊόντα τους, είνα πολύ πολύ μεγάλα κακά!

Σίγμα

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply