Κορφή…

Κορφή...Στὴν πέτρα σκάλισα τὸν ἣλιο
καὶ ὂρθωσα βουνὰ
στὸ κύμα τοῦ πελάγου

καὶ τὸ ἀγέρι κτύπαε
τὴν ἀγριόμορφη τὴν γῆ·
καὶ ἂφησα τὰ πλάγια δασωμένα
νὰ πάλλονται καὶ
νὰ λυγιοῦνται ἀνέμελα
καὶ τὶς κορφὲς τὶς γύμνωσα
καὶ πέτρα ἒδωσα παντοῦ
στέρεα χέρια νὰ τὴν πλάσουν
σὲ χώρο ἱερό
νὰ τὴν λειάνουν σὲ μορφὲς
νὰ τὴν τιμήσουν·
πρὶν χέρια βέβηλα
ἐπάνω τους ἀκουμπήσουν…

Χλόη

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply