Εἶναι δύσκολο νά ἀνοίξῃ κάποιος ἐπιχείρησιν στήν Ἑλλάδα;

Εἶναι δύσκολο νά ἀνοίξῃ κάποιος ἐπιχείρησιν στήν Ἑλλάδα;Κάποιοι νομίζουν πὼς εἶναι δύσκολο νὰ ἀνοίξῃς ἐπιχείρηση στὴν Ἑλλάδα.
Ποῦ νὰ δεῖτε πόσο εὔκολο εἶναι νὰ τὴν κλείσῃς.
Θὰ σοῦ βγάλουν τὴν ψυχὴ κυριολεκτικά.
Θὰ σοῦ πάρουν μέχρι καὶ κάτι πεντάλεπτα τοῦ εὐρῶ γιὰ σάλια καὶ σφραγῖδες, δεκάευρα γιὰ παράβολα ἀπὸ τὰ ἐπιμελητήρια.

Προανάκρισις ἀπὸ τὴν ἐφορία ἔτσι καὶ τολμήσῃς νὰ ζητήσῃς πίσω ΦΠΑ ποὺ σοῦ χρωστοῦν ἐπὶ χρόνια.
Ἀπὸ τὸν Ἄννα στὸν Καϊαφα τοῦ ΙΚΑ καὶ τοῦ ΤΕΒΕ καὶ δὲν συμμαζεύεται κυριολεκτικά.

Τὰ πέρασα ὅλα!!!
Μὲ «ἀπείλησαν» μὲ ἔλεγχο, ἐπειδὴ χρωστοῦν ΦΠΑ 7.500 γιούρια. Αὐτὴ εἶναι ἡ τακτική τους.
«Μὴν ζητᾷς αὐτὰ ποὺ σοῦ χρωστᾶμε γιατὶ θὰ σὲ ξεσκονίσουμε!!!»
Γιὰ τέτοιο θράσος μιλᾶμε…

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply