Οὔτε στὴν χώρα τοῦ …Ποτέ, τέτοιο παραμῦθι!!!

Οὔτε στὴν χώρα τοῦ ...Ποτέ, τέτοιο παραμῦθι!!!Ζοῦμε στὴν χώρα πού

  • κάποιοι κάνουν τοὺς Φιλελεύθερους μὲ κρατικοδίαιτες ἐταιρεῖες, προγράμματα ΕΣΠΑ καὶ πειρατεῖες σὲ δημόσιες συχνότητες,
  • καὶ κάποιοι κάνουν τοὺς Ἐπαναστᾶτες μὲ …ἔντιμες συμφωνίες νομιμοποιήσεως Μνημονίων καὶ συνεχίσεως νεοφιλελευθέρων πολιτικῶν.

οὔτε στὴν χώρα τοῦ ΠΟΤΕ τόο παραμῦθι..

Ἀλέξανδρος

φωτογραφία

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply