Ἐμεῖς οἱ εὔμορφες…

Ἐμεῖς οἱ ἔμορφες, οἱ μαρμαρένιες Κόρες…

Ἐμεῖς οἱ εὔμορφες...

Ἐλπιδοφόρες, θὰ στεκόμαστε πάντα ἐδῶ, ὑπενθυμίζοντας τὴν Ἱστορία καὶ τὸν Πολιτισμὸ τῶν Ἑλλήνων…

Ἐλευθερία Κωνσταντίνου

 

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply