Νὰ δεῖτε ποὺ στὸ τέλος θὰ μᾶς ἀρέση…

Τὸ νὰ μείνουμε εἰς τὰς Εὐρώπας τους…
Μεγάλη ὑπόθεσις τὸ νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασιν…
Διότι θὰ πονέσουμε ποὺ θὰ πονέσουμε…
…ἄς τὸ ἀπολαύσουμε, ὅσο μποροῦμε τελικῶς!!!

Φιλονόη

Νὰ δεῖτε ποὺ στὸ τέλος θὰ μᾶς ἀρέση...

ΝΑΙ γιὰ νὰ μείνουμε Εὐρώπη…
Θὰ δεῖτε… Θὰ σᾶς ἀρέση μετά…

Τουσιάδης Δημήτρης

Υ.Γ. Τὸ νὰ μείνουμε εἰς τὰς Εὐρώπας τους εἶναι ὁ πραγματικός τους στόχος. Τὰ λοιπά, τὰ ὅποια λοιπά, θὰ συμβοῦν ὡς …παράπλευρα γεγονότα, ποὺ θὰ μᾶς κρατοῦν σὲ …ἀγωνία γιὰ νὰ μὴν βλέπουμε τὸ πραγματικὸ πρόβλημα.

(Visited 278 times, 1 visits today)
Leave a Reply