Ἀρχίζουν τά …ἐθελοντικά «κουρέματα» σέ ποσοστὸ 46,11%;

Ἀρχίζουν τά ...ἐθελοντικά «κουρέματα» σέ ποσοστὸ 46,11%;Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε την Πέμπτη 15.10.2015 μία προσφορά ανταλλαγής για τους κατόχους ομολόγων της με στόχο την ενίσχυση του κεφαλαίου της, το οποίο επηρεάστηκε δυσμενώς από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Οι κάτοχοι των τίτλων της Τράπεζας Πειραιώς, αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μπορούν να ανταλλάξουν οποιονδήποτε ή όλους μαζί τους τίτλους με αντάλλαγμα μη μεταβιβάσιμα πιστοποιητικά, δήλωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η προσφορά ανταλλαγής γίνεται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσεως της τράπεζας, η οποία έχει πληγωθεί από την έκθεσή της στην Ελλάδα, δήλωσε η τράπεζα.
Η προσφορά ξεκινά την Πέμπτη και λήγει στις 4 Νοεμβρίου 2015
(Δημοσίευμα της Αγγελικής Koutantou, Επεξεργασία από τον Jason Neely)
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Η προσφορά έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστιακό χώρο της τράπεζας και αφορά σε ομόλογα που εκδόθηκαν υπό το Αγγλικό δίκαιο από θυγατρικές της τράπεζας Πειραιώς στην Αγγλία.
Αν η προσφορά ανταλλαγής γίνει δεκτή από τους κατόχους των ομολόγων στο σύνολό της , η τράπεζα Πειραιώς θα ανταλλάξει ομόλογα εκδόσεως της αξίας ευρώ 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, εκδίδοντας μη μεταβιβάσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων αξίας 592,69 εκατομμυρίων ευρώ.
Το κούρεμα θα είναι της τάξεως του 46,11% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων.
Η ονομαστική ζημία των επενδυτών θα είναι 507,3 εκατομμύρια ευρώ με αντίστοιχη ωφέλεια της τράπεζας Πειραιώς.
Η κίνηση αυτή έχει σκοπό να προφυλάξει τους παραπάνω ομολογιούχους από κούρεμα 100%;
Ποιοί είναι αυτοί οι ομολογιούχοι άραγε;
Προφανώς δεν είναι όλοι οι μέτοχοι της τράπεζας, γιατί αυτοί προηγούνται πάντα σε ενδεχόμενη εφαρμογή bail-in.
Σίγουρα περιλαμβάνονται σ’ αυτούς και μέτοχοι της τράπεζας, καθώς φρόντισαν να αναφέρουν ότι για κάποιους τίτλους το τίμημα μπορεί να μετατραπεί σε μετοχές της τράπεζας.
Ο χρόνος μετατροπής δεν ορίζεται πάντως με σαφήνεια και όλη η διαδικασία της ανταλλαγής δεν έχει αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές πολλών χωρών της ΕΕ, ούτε στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει έναν παρόμοιο χειρισμό, καθώς αφορά σε τίτλους που διαπραγματεύονται στην Αγγλία ή και στο Λουξεμβούργο.
Οι ομολογιούχοι,  που θα κουρευθούν, ενδέχεται στην συνέχεια να βαπτισθούν επενδυτές στην ΑΜΚ της τράπεζας Πειραιώς ή να αγοράσουν ομολογιακά προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς τύπου CoCos, μετατρέψιμα σε μετοχές και με επιτόκια ως και 9%.
Το ενδεχόμενο αυτό δεν αποκλείεται, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τα κελεύσματα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (σΕΕΜ), που μπορεί να μπλοκάρει την όλη διαδικασία.
Μία ενδιαφέρουσα πληροφορία, που προέκυψε από την ανακοίνωση είναι ότι ανταλλασσόμενα ομόλογα με κωδικό XS0261785504, αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ λήγουν 20.7.2016 και άλλα ομόλογα με κωδικό XS1048577529, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ λήγουν 27.3. 2017.
Τα ομόλογα αυτά θα επηρεάσουν δυσμενώς την ρευστότητα της τράπεζας, αν αφεθούν να λήξουν χωρίς κάποια άλλη ενέργεια ενισχύσεως της κεφαλαιακής βάσεως της τράπεζας.
Μάλιστα αυτό προβλέπεται χρονικά να γίνει μετά την ισχύ της οδηγίας για την διάσωση και την αναδιάρθρωση τραπεζών, που ψήφισε πρόσφατα η Ελληνική Βουλή (31.12.2015).
Tα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύονται στο 43,74% της ονομαστικής αξίας τους και έχουν ονομαστικό επιτόκιο 1,8310%.
Θα ανταλλαγούν όμως στο 52,85% της ονομαστικής τους αξίας (=211244/400000).
Τα δεύτερα ομόλογα, αν και λήγουν σύντομα και έχουν επιτόκιο 5%, διαπραγματεύονταν σήμερα στο Λουξεμβούργο στο 46,61% της ονομαστικής τους αξίας.
Θα ανταλλαγούν όμως στο 73,04% της ονομαστικής αξίας τους….(=365,2/500).
Γιατί άραγε τόση απλοχεριά;
Χρειάζεται άλλη απόδειξη ότι οι κάτοχοι τους είναι σχετιζόμενα με την τράπεζα πρόσωπα;
H εταιρεία Piraeus Group Finance PLC δημοσίευσε αποτελέσματα 30.4.2015 .
Σύμφωνα με ανάρτηση στο Bloomberg η ελεγκτική εταιρεία Pricewaterhouse Coopers εξέφρασε ανησυχία για το μέλλον της θυγατρικής, με βάση σχετική μη «εξειδικευμένη» παρατήρησή της .
Η ανταλλαγή των ομολόγων φαίνεται ότι ευνοεί και τις δύο εταιρείες…
Αλλά ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να διακρίνει τα λογιστικά κέρδη από τα πραγματικά;
Διοργανώτριες τράπεζες της ανταλλαγής είναι πάντως η Deutsche Bank AG Λονδίνου και η UBS Limited Λονδίνου, που κατέχουν «εξειδικευμένες» γνώσεις για όλα τα παραπάνω.
(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply