Ἐπὶ τέλους …«μπολιαζόμεθα»!!!

«Πρόσφυγας» τοῦ Isis…

Ἐπὶ τέλους  ...«μπολιαζόμεθα»!!!

Μπολιάζεται ἡ Εὐρώπη μὲ «κουλτούρα» ἐξ ἀνατολῶν!!!

Ὄθων Δρακᾶτος

(Visited 524 times, 1 visits today)
Leave a Reply