Χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺς …τυχαίους!!!

Εἶναι ἀπολύτως ξεκάθαρο ὅτι 300 ἀνθρώπους νὰ διαλέγαμε, τυχαῖα, ἀπὸ τὰ πιὸ κακόφημα σοκάκια τῆς Τρούμπας, θὰ εἴχαμε καλλίτερη ἐκπροσώπηση ἀπὸ τὸ παρὸν κΥνοβούλιον…

Χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺς ...τυχαίους!!!

Ἀλέξανδρος

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply