Ἡμερησία διαταγή…

Ἡμερησία διαταγή...128-10-1940:
Ἡμερησία διαταγὴ τοῦ Διοικητοῦ τῆς VIII Μεραρχίας Ὑποστρατήγου Χαραλάμπου Κατσιμήτρου:

«Ἀντίστασις μέχρις ἐσχάτων. Πολεμήσατε μετὰ λύσσης κατὰ τοῦ ἀνάνδρου ἐχθροῦ. Ζήτω τὸ Ἔθνος! Ζήτω ἡ Πατρίς! Ζήτω ὁ Στρατός!»Ἡμερησία διαταγή...2

Ἕλλην Μαχητής

(Visited 433 times, 1 visits today)
Leave a Reply