Τὸ «τέλος ἀκινησίας» νὰ γίνῃ τὸ Τέλος τους!!!

Τὸ «τέλος ἀκινησίας» νὰ γίνῃ τὸ Τέλος τους!!!Δὲν θὰ τοὺς βγῆ!
Δὲν πρέπει νὰ πάρουν δεκάρα τσακιστή!

Τὸ «τέλος» ἀκινησίας ποὺ σχεδιάζουν θὰ γίνη τὸ ΤΕΛΟΣ στὴν ἀκινησία τοῦ λαοῦ καὶ θὰ ὁδηγήση στὴν ἀντίσταση ἐναντίον τῶν δυνάμεων κατοχῆς τῆς χώρας.
Καρπαζοεισπράκτορες ἑλληνώνυμοι ἐκάθισαν στὸν σβέρκο τοῦ λαοῦ καὶ θέλουν νὰ ἀφανίσουν ὅ,τι ἔχει ἀκόμα περισωθεῖ ἀπὸ τὰ ῥημάδια στὴν χώρα.

Τὴν Ἑλλάδα κυβερνοῦν ὑποταγμένοι κομματάνθρωποι ποὺ μισοῦν τὸν τόπο αὐτὸν καὶ τὸν λαό του.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 325 times, 1 visits today)
Leave a Reply