Οἱ …«ἀπελευθερωμένες» Σύριες!!!

Αὐτὲς οἱ γυναῖκες …«ἀπελευθερώθηκαν» ἀπὸ τὸν κακὸ Μπασὰρ Ἀλ Ἄσαντ, μέσῳ τῶν ἀνταρτῶν τῆς «Μετριοπαθοῦς Συριακῆς Ἀντιπολιτεύσεως» καὶ τοῦ «Ἐλευθέρου Συριακοῦ Στρατοῦ»  (F.S.A), ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τοὺς …«καλούς» Ἀμερικανούς….
Φέρεται ὅτι εἶναι Σύριες Ἀλαουίτισσες, ὅπως καὶ ὁ Ἄσαντ….Οἱ ...«ἀπελευθερωμένες» Σύριες!!!1


Ἀπὸ τὴν μειονότητα τῶν Γεζίντι εἶχαν ἐπίσης τὴν ἴδια τύχη….

Οἱ ...«ἀπελευθερωμένες» Σύριες!!!2

Τὸ ὅ,τι τοποθετήθηκαν σὲ κλουβιὰ καὶ αὐτὰ τοποθετήθηκαν στὶς ὀροφὲς οἰκημάτων, σὰν ἀνθρώπινες ἀσπίδες στοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν Ῥώσσων, εἶναι δευτερεῦον θέμα προφανῶς….

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα καὶ εἰκόνα

(Visited 238 times, 1 visits today)
Leave a Reply