Ὁ μάγος…

Ὁ μάγος...
Ἕνα μάγο εὑρίκω καὶ μὲ σταματᾶ
καὶ σὰν ἐμπνευσμένος τέτοια μ’ ἐρωτᾶ:
-Πές μου, θέλεις δόξες, πλούτη, θησαυρούς;
Θέλεις μεγαλεῖα, τίτλους καί σταυρούς;
-Δὲν ζηλεύω, μάγε, τίποτ’ ἀπ’ αὐτά,
μήτε δόξες θέλω, τίτλους καὶ λεφτά.
Μ’ ὄσες εὐκολίες καὶ νὰ τ’ ἀποκτήσῃς
πρέπει νὰ δουλεέῃς γιὰ νὰ τὰ κρατήσης.
Ἐγῶ θέλω μόνο, μάγε κουνενέ,
νὰ κοπροσκυλιάζω μές στὸν καφενέ,
καὶ τὸ κράτος τοῦτο, ποὺ τὸ λὲν σακάτικο,
νὰ μοῦ κόβῃ πάντα τακτικὸ μηνιάτικο.

Γεώργιος Σουρῆς, Ὁ φασουλής.

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply