Ὑπουργός δημοσίας τάξεως καί ἀσφαλείας;

Ντάξξξξ, δὲν ὑπάρχουμε…
Εὐθανασία καὶ ἀποτέφρωσις μᾶς χρειάζεται….

Ὑπουργός δημοσίας τάξεως καί ἀσφάλεια;1

Ὑπουργός δημοσίας τάξεως καί ἀσφάλεια;2

Ζοῦμε στὴν χώρα ὅπου ὁ ὑπουργὸς δημοσίας τάξεως, καὶ οὐσιαστικὰ διοικητὴς τῆς ΕΥΠ, ἔχει κολλημένο τὸ  password («123456» !!!!) καὶ τὸ username («YPOURGOS»!!!!!!!!!) του σὲ post it στὸν ὑπολογιστή του καὶ βγάζει φωτογραφίες μὲ αὐτὸ στὸ site τοῦ ὑπουργείου!!!

πολιτικὴ ἡγεσία ὑπουργείου δημοσίας τάξεως

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 318 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπουργός δημοσίας τάξεως καί ἀσφαλείας;

  1. ΜΑ ΤΙ ΛΕΤΕ ΤΩΡΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΑΡΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΚΟΜΑΝΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ… ΜΕ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ… ΤΣΤΣΤΣΤΣ… ΠΙΠΕΡΙ…

Leave a Reply